Privacy Statement

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-03-2021

Wij vinden jouw privacy belangrijk.

Wij, van De Spa - Managementontwikkeling en coaching, leveren jou producten en diensten aan. We hebben jouw persoonsgegevens nodig om onze producten en diensten te kunnen verzorgen. We gebruiken je persoonsgegevens ook om onze producten en diensten te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke situatie, wensen en behoeften.

In dit privacy statement kun je lezen welke gegevens wij verzamelen wanneer je klant van ons bent, je onze websites bezoekt of mobiele apps gebruikt, wanneer je gegevens met ons deelt via sociale media of op een andere manier contact met ons zoekt. Ook leggen we uit waarvoor we je gegevens gebruiken, wie toegang heeft tot je gegevens en met wie we je gegevens delen.

1. Wie zijn wij

1.1 Algemeen

Wij zijn De Spa - Managementontwikkeling en coaching welke bestaat uit De Spa - Managementontwikkeling en coaching en zijn huidige en toekomstige dochtermaatschappijen (ieder een "De Spa - Managementontwikkeling en coaching onderneming").

Tenzij anders aangegeven, wordt in deze privacy policy met de begrippen "De Spa - Managementontwikkeling en coaching", "we" en "ons" bedoeld de betreffende De Spa - Managementontwikkeling en coaching onderneming.

1.2 Verantwoordelijke

De Spa - Managementontwikkeling en coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door alle De Spa - Managementontwikkeling en coaching ondernemingen. De Spa - Managementontwikkeling en coaching voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). En De Spa - Managementontwikkeling en coaching zorgt ervoor dat alle De Spa - Managementontwikkeling en coaching ondernemingen je persoonsgegevens in overeenstemming hiermee verwerken.

1.3 Uitwisseling gegevens

Binnen De Spa - Managementontwikkeling en coaching zien wij klanten van een De Spa - Managementontwikkeling en coaching onderneming, ook als klanten van andere De Spa - Managementontwikkeling en coaching ondernemingen. We slaan daarom bepaalde gegevens centraal op in onze systemen. Deze gegevens zijn ook toegankelijk voor andere De Spa - Managementontwikkeling en coaching ondernemingen voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacy policy. Bijvoorbeeld voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude of misbruik te voorkomen en te bestrijden. Of om je goede dienstverlening te bieden. Bijvoorbeeld om je te adviseren over producten en diensten van andere De Spa - Managementontwikkeling en coaching ondernemingen als je contact met ons opneemt. Of om je vragen over de producten en diensten van verschillende De Spa - Managementontwikkeling en coaching ondernemingen te beantwoorden. Daarnaast wisselen we binnen De Spa - Managementontwikkeling en coaching gegevens met elkaar uit voor statistisch onderzoek en gerichte marketing. We hanteren een strikt toegangsbeleid en controleren dat actief. Al onze medewerkers zijn verplicht om je gegevens geheim te houden.

2. Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de volgende persoonsgegevens:

2.1 Producten en diensten

Gegevens die je verstrekt bij je aanvraag voor onze producten of diensten en gegevens die we zelf vastleggen bij de beoordeling van je aanvraag of de levering van onze producten en diensten.

Voor je aanvraag leggen we de gegevens vast die je aan ons of onze samenwerkingspartners verstrekt. Deze gegevens kunnen onder meer bestaan uit je naam, adres en woonplaats, je e-mailadres, telefoon­nummer, geboortedatum, je rekening­nummer.

Voor de beoordeling van je aanvraag hebben we toegang tot gegevens die andere De Spa - Managementontwikkeling en coaching ondernemingen over jou hebben vastgelegd. We kunnen ook gebruik maken van externe bronnen, bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn.

Voor het gebruik van sommige online diensten en apps vragen we je om een account aan te maken en een aantal gegevens over jezelf in te vullen.

2.2 Communicatie

Gegevens die we vastleggen als je contact zoekt met onze medewerkers.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

Via de website, onze apps, sociale media of de telefoon kun je vragen stellen aan onze medewerkers. Om je vragen te beantwoorden gebruiken we je contactgegevens. We registreren ook je vragen in onze systemen. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben onze medewerkers toegang tot centraal opgeslagen gegevens die andere De Spa - Managementontwikkeling en coaching ondernemingen hebben vastgelegd

Daarnaast kunnen we telefoongesprekken opnemen voor training- en coaching doeleinden, het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik en de naleving van wettelijke verplichtingen. Je hebt het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een kopie te ontvangen.

Onze websites zijn zo goed mogelijk beveiligd om misbruik te voorkomen. Alle medewerkers die jouw gegevens kunnen inzien, zijn verplicht deze geheim te houden. Maak je gebruik van social media om met ons te communiceren, dan kunnen wij niet instaan voor de bescherming van de persoonsgegevens die je via (onbeveiligde) sociale media met ons deelt. Wij delen geen vertrouwelijke en gevoelige informatie (zoals adresgegevens, rekeningnummers) met je via onbeveiligde sociale media.

2.3 Digitale media

Gegevens over je gebruik van onze digitale media, zoals onze website en apps.

Als je onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, dan registreren we bepaalde gegevens over jou. Zoals je IP-adres, je internet service provider, de browser die je gebruikt, je besturings­systeem, de webpagina's die je bezoekt, de dag en het tijdstip van je bezoek en de website die je heeft doorverwezen naar onze website.

Als dat noodzakelijk is voor een functie van de app, dan gebruiken we met jouw toestemming ook je locatiegegevens. Je kunt je toestemming ieder moment intrekken via de app of de instellingen van je mobiele telefoon.

Voor meer informatie over de cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken, zie ons cookie statement.

2.4 Social Media

Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt ingesteld op sociale mediasites, kunnen bepaalde gegevens met ons worden gedeeld als je gebruik maakt van sociale media. Bijvoorbeeld als je contact met ons zoekt via sociale media of als je inlogt met je sociale media profiel op onze online diensten. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld je naam, geboortedatum en interesses. Voor meer informatie over welke de gegevens wij ontvangen en het aanpassen van je instellingen, raden we je aan om de website en de privacy policy van de sociale media aanbieder te raadplegen. Voor meer informatie over sociale media cookies, zie ons cookie statement.

Je kan bijvoorbeeld ook online een klantonderzoek invullen of een review achterlaten op onze websites.

2.5 Bijzondere gegevens

Sommige categorieën persoonsgegevens die we verzamelen kwalificeren als 'bijzondere gegevens' op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je kunt er zelf voor kiezen om bijzondere gegevens met ons te delen, bijvoorbeeld wanneer je bepaalde foto's bij je schademelding voegt. Je bijzondere gegevens gebruiken we alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan of met jouw toestemming. Als je bijzondere gegevens met ons deelt, stem je ermee in dat we deze gegevens gebruiken voor de aangegeven doeleinden. Je toestemming kun je ieder moment intrekken. Houd er rekening mee dat je in sommige gevallen dan geen of minder goed gebruik kan maken van onze producten en diensten.

3. Voor welke doeleinden gebruiken we je gegevens?

3.1 Producten en diensten

Wij gebruiken je gegevens voor de verzorging van onze online diensten, bijvoorbeeld door je gegevens beschikbaar te maken binnen je beveiligde persoonlijke account.

3.2 Communicatie

Om je vragen te beantwoorden als je contact zoekt met onze medewerkers. De gegevens die we verzamelen of toegankelijk zijn voor communicatie, gebruiken we om je vragen te beantwoorden en je te adviseren over de producten en diensten van De Spa - Managementontwikkeling en coaching.

3.3 Statistisch onderzoek

We doen statistisch onderzoek naar algemene trends in het gebruik van onze producten en diensten, websites, apps en social media en de algemene kenmerken en voorkeuren van onze (potentiële) klanten. Voor dit doel combineren en wisselen we binnen De Spa - Managementontwikkeling en coaching de volgende gegevens uit:

  • Gegevens die je aan ons verstrekt, zoals je naam, adres, geslacht, geboortedatum of leeftijd.
  • Gegevens die wij vastleggen bij de aankoop van een product en dienst.
  • Gegevens die we vastleggen als je contact zoekt met onze medewerkers, zoals de vragen die je stelt.
  • Gegevens die je met ons hebt gedeeld, zoals je sociale media profiel en de ingevulde klantonderzoeken.
  • Gegevens over je gebruik van en interactie met onze digitale media
  • Geaggregeerde gegevens die we ontvangen uit openbare bronnen of van derden.

Voor statistisch onderzoek gebruiken we uitsluitend geaggregeerde gegevens, die zijn losgekoppeld van je naam en e-mailadres. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerd niveau gerapporteerd en zijn niet te herleiden tot individuen. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren. Zonder jouw toestemming worden deze gegevens niet gebruikt voor specifiek op jou gerichte marketingactiviteiten.

3.4 Gerichte marketing

Om onze producten en diensten op je af te stemmen en je passend en gericht te informeren.

Ons doel is om jou de allerbeste producten en diensten te bieden die je leven zo makkelijk mogelijk maken. En je alleen berichten te sturen met nieuws en aanbiedingen van De Spa - Managementontwikkeling en coaching of onze samenwerkingspartners die relevant zijn voor jou.

Om onze diensten, producten en berichten af te stemmen op jouw voorkeuren en gedrag, maken wij geautomatiseerd gebruik van jouw data. We gebruiken, combineren en wisselen dezelfde gegevens uit binnen De Spa - Managementontwikkeling en coaching als we doen voor statistisch onderzoek.

Wij, of een andere De Spa - Managementontwikkeling en coaching onderneming, kunnen je bijvoorbeeld berichten sturen met de laatste ontwikkelingen, nieuws, acties, prijsvragen, loyaliteitsprogramma's, algemene aanbiedingen en (nieuwe) producten of diensten van De Spa - Managementontwikkeling en coaching of onze samenwerkingspartners

Onze berichten versturen we via verschillende digitale kanalen, zoals e-mail, apps, sociale media en je persoonlijke account.

De Spa - Managementontwikkeling en coaching kan je e-mailadres bijvoorbeeld gebruiken voor custom audience targeting via Facebook. Hiermee zorgen we ervoor dat alleen onze klanten en gebruikers De Spa - Managementontwikkeling en coaching berichten via Facebook te zien krijgen. Zie voor meer informatie: facebook.com/business/a/custom-audiences Wil je niet dat we je e-mailadres voor dit doel gebruiken, dan kun je dit op ieder moment aangeven via het volgende e-mailadres: info@despa-mc.nl.

Zonder jouw toestemming gebruiken we de beschreven gegevens niet voor specifiek op jou gerichte marketingactiviteiten. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je op ieder moment eenvoudig afmelden. Bijvoorbeeld door op de daarvoor bestemde link in het bericht te klikken of je instellingen aan te passen in je profiel.

3.5 Verwerken persoonsgegevens

Over het algemeen verwerken wij je persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij in dit privacy statement hebben beschreven. Wanneer wij je gegevens gebruiken voor andere (verwante) doelstellingen, treffen we extra maatregelen voor gegevensbescherming als dit wettelijk is vereist.

4. Aan wie verstrekken we je gegevens

De Spa - Managementontwikkeling en coaching kan derde partijen inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Die partijen verkrijgen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de uitbestede werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De Spa - Managementontwikkeling en coaching heeft met de door haar ingeschakelde derden de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Sommige van onze leveranciers zijn gevestigd in een land buiten de Europese Unie. De regelgeving in deze landen voorziet niet altijd in eenzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als Europese regelgeving. We hebben daarom met deze leveranciers overeenkomsten gesloten waarin ze zich verplichten om passende waarborgen te treffen (zogeheten EU modelcontracten).

5. Beveiliging en bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en De Spa - Managementontwikkeling en coaching heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of on­rechtmatige verwerking van deze gegevens. Indien je twijfelt of een bericht, app, of website van De Spa - Managementontwikkeling en coaching afkomstig is of heb je een zwakke plek ontdekt in onze dienstverlening, neem dan contact op met: info@despa-mc.nl. Wij zullen waar nodig de autoriteiten hiervan op de hoogte stellen.

Wees voorzichtig met de apparaten die je gebruikt voor onze online diensten en mobiele apps en tref zelf de nodige beveiligingsmaatregelen.

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, be­waart De Spa - Managementontwikkeling en coaching je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden be­waard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De be­waar­termijn kan dus per doel verschillen. Na afloop van de be­waar­termijn worden je persoonsgegevens in principe verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd. In specifieke gevallen kunnen we je gegevens nog wel bewaren voor juridische procedures. Gearchiveerde en geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de be­waar­termijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

6. Andere omgevingen en social media

Onze websites en apps bevatten links naar omgevingen van derden, waaronder social media aanbieders. Als je deze links volgt, verlaat je onze websites en apps. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites, apps of social media van derden. Het gebruik van deze websites, apps en social media zijn je eigen verantwoordelijkheid. Voor meer informatie over hoe deze derden met je gegevens omgaan raden we aan om de privacy policies van deze derden te raadplegen (indien aanwezig).

Veel social media aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan jouw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat jouw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

7. Jouw rechten

Als klant of gebruiker van onze digitale media heb je de volgende rechten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

7.1 Recht van inzage

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die De Spa - Managementontwikkeling en coaching over je verwerkt. Dit houdt in dat je kan opvragen welke persoonsgegevens zijn geregistreerd door De Spa - Managementontwikkeling en coaching en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Dit kan door een verzoek voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoon­nummer, een kopie van een geldig legitimatiebewijs en de De Spa - Managementontwikkeling en coaching onderneming waar je verzoek betrekking op heeft, te e-mailen naar: info@despa-mc.nl, De Spa - Managementontwikkeling en coaching kan hiervoor een kostenvergoeding vragen.

7.2 Recht op rectificatie

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

7.3 Recht om gegevens te laten verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wissen als jouw persoonsgegevens on­rechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt of omdat je je toestemming hebt ingetrokken en De Spa - Managementontwikkeling en coaching geen andere rechtsgrond meer heeft voor de verwerking.

7.4 Recht van bezwaar

Je kunt bez­waar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens door De Spa - Managementontwikkeling en coaching als jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kan je bijvoorbeeld bez­waar maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor statistisch onderzoek. Je kunt dit doen via de 'profiel' omgeving op de website. Je kunt je keuze op ieder moment aanpassen.

7.5 Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking

Je hebt het recht om bij geautomatiseerde verwerkingen, waarvoor je niet expliciet je toestemming hebt gegeven, je standpunt kenbaar te maken en het recht om dit geautomatiseerde besluit aan te vechten.

8. Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je dit privacy statement daarom regelmatig te raadplegen.

Heb je vragen over dit privacy statement of wens je meer informatie over jouw persoonsgegevens? Dan kun je contact met ons opnemen. E-mail: info@despa-mc.nl.

Feedback